in

วีรเทพกลาง แล้วธีรทรไปแบ๊คซ้ายดีกว่า หรือ แย่ลง?


นักเตะเทศบาล

Status: Change is Permanent

: 0 ใบ
: 1 ใบ

เข้าร่วม: 11 May 2022

ตอบ: 3122

ที่อยู่: Allianz Arena ,Munich

โพสเมื่อ: Sat Jan 14, 2023 20:39

[RE: วีรเทพกลาง แล้วธีรทรไปแบ๊คซ้ายดีกว่า หรือ แย่ลง?]

แบบนี้ดีแล้ว

0

0

หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน

Source link